ITmedia NEWS特集
政府クラウド調査隊
官公庁・自治体DXのいまを追う

官公庁・自治体DXのいまを追う
ターゲット:

自治体関係者

テーマ:

政府クラウド、AWS、ガバメントクラウド、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure、IBM Cloud、自治体DX、

クラウド、業務標準化

------------------------------------------------------------------------------------------------------------